Szukaj

BADANIA MARYNARZY

Przeprowadzam badania na "Międzynarodowe Świadectwa Zdrowia Marynarzy", świadectwa duńskie, maltańskie

Badania i konsultacje konieczne do uzyskania „Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia”
 • Morfologia krwi z retikulocytami i OB. Badanie ogólne moczu.
 • Badania biochemiczne : glukoza, AlAT, Bilirubina, GGTP
 • RTG klatki piersiowej.
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Konsultacja okulistyczna (ostrość wzroku, rozróżnianie barw, pole widzenia)
 • Konsultacja laryngologiczna z audiogramem (do działu maszynowego)
 • Badanie kału na nosicielstwo duru brzusznego i paradurów (do działu hotelowego oraz przy pierwszym badaniu).
Badania i konsultacje wymagane od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej:
 • Morfologia krwi. Badanie ogólne moczu.
 • Badania biochemiczne : glukoza,
 • RTG klatki piersiowej.
 • Elektrokardiogram (EKG) u osób powyżej 40 roku życia.
 • Konsultacja laryngologiczna z audiogramem (do działu maszynowego).