Oferuję wizyty domowe u osób, ktore nie powinny byc narażane na trudy dojazdu do lekarza i ewentualny kontakt z innymi chorymi, ze względu na wiek lub stan zdrowia. W okresach wzmożonych zachorwań na grypę i inne choroby zakaźne szczególnie ważne jest unikanie ekspozycji na czynniki patogenenne przez dzieci, osoby po 65 r.ż. i osoby z obniżoną odpornością. Często dla szybkiego powrotu do zdrowia konieczne jest pozostawanie w warunkach domowych pod troskliwą opieką najbliższych. Zapewniam pełną dyskrecję w domu pacjenta. Dojeżdzam do chorych w Gdańsku, Gdyni, Sopocie - w rejonie Trójmiasta i okolice (Kowale, Otomin, Kolbudy).
W dzisiejszych czasach wiele osób nie ma czasu by rejestrować się i czekać godzinami w kolejce do lekarza, który często jest przemęczony i może poświęcić im ledwie kilka minut, gdyż za dzrzwiami czekają następni pacjenci.
Wizyty lekarskie w domu pacjenta pozwalają chorym szybciej wrócić do zdrowia, bez narażania ich na niedogodności transportu i kaprysy pogody. Nie narażają też osłabionych chorobą organizmów na kontakt z nowymi patogenami chorobotwórczymi w poczekalni przychodni lekarskich.
Badanie poziomu CRP - to możliwość przeprowadzenia testu w domu pacjenta, który pomoże określić, czy naprawdę potrzebny jest antybiotyk ?
Prosty test przyłóżkowy pozwoli naustalenie na podstawie poziomu białka CRP, czy mamy do czynienia z infekcją bakteryjną, czy też może wirusową? Badanie to pozwala na obiektywną ocenę charakteru infekcji np. górnych dróg oddechowych. Pozwala podjąć decyzję czy jest konieczność szybkiego wdrożenia antybiotyku, czy może jest to tylko ( jak w 90% przypadków ) infekcja wirusowa. Do panelu wykonywanych badań dołączyła możliwość  pomiaru cholesterolu i trójglicerydów za pomocą przenośnego urządzenia renomowanej firmy Roche. Z kropli krwi pobranej z opuszki palca można w przeciągu kilku minut określić poziom całkowitego cholesterolu.

EKG w domu pacjenta

W mojej ofercie znalazło się wykonywanie badań EKG przy pomocy ultranowoczesnego aparatu w domu Pacjenta. Wydruk wraz z opisem na zwykłym papierze umożliwi zachowanie wyniku na długie lata (standardowy wydruk ekg na papierze termoczułym niewłaściwie przechowywany już po kilku miesiącach staje się nieczytelny) Propozycja szczególnie ważna dla chorych na nadciśnienie, cukrzycę i chorobę wieńcową.


Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (metodą Holtera)
Pojedyncze pomiary dokonywane w gabinecie lekarskim,mogą nie odzwierciedlać faktycznej wielkości ciśnienia tętniczego podczas normalnej, codziennej aktywności pacjenta. Zdarza się, że występuję tzw. efekt białego fartucha i cisnienie rośnie, ale bywa też odwrotnie, gdzie osoba chora na nadcisnienie u lekarza ma wartości zbliżone do prawidłowych. Metodą pozwalającą przybliżyć się do oceny tych wartości niejako w środowisku naturalnym badanego jest 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego (ambulatory blood pressure monitoring – ABPM). Technika badania jest podobna jak w przypadku automatycznych sfigmomanometrów z mankietem na ramieniu, z tą różnicą, że aparat przymocowany do paska dokonuje pomiarów wielokrotnie w ciągu doby (zwykle co 15 minut w dzień, co 20 minut w nocy). Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:
  • znaczne (>20 mm Hg) wahania pomiędzy poszczególnymi pomiarami w gabinecie lekarza lub duże różnice między pomiarem gabinetowym a pomiarami domowymi
  • wysokie wartości ciśnienia w pomiarze gabinetowym u pacjenta o małym ryzyku sercowo-naczyniowym
  • nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
  • obecność objawów sugerujących okresowe spadki ciśnienia tętniczego (zawroty głowy, omdlenia, upadki)
  • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
  • podejrzenie istotnych wahań ciśnienia w godzinach nocnych.
24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego daje też unikalną możliwość oceny wartości ciśnienia podczas snu.

 W uzasadnionych medycznie przypadkach wystawiam zwolnienia lekarskie na drukach ZUS-ZLA również e-zwolnienie.

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w trakcie wizyty.

 

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,

  • przypomnienia o wizycie,

  • odwołania wizyty,

  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce: Administrator – Hubert Białasiewicz tel. 0504248822 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.