Przeprowadzam badania lekarskie kandydatów na kierowców kategorii B i osób odnawiajacych prawo jazdy (np. z przyczyn zdrowotnych, utraty ważności prawa jazdy). Posiadam uprawnienia do badań kierowców na terenie województwa pomorskiego. Chętnie podejmuję współpracę z auto-szkołami.

Informacja dla osób przystępujących do badania!
Przed badaniem wskazane jest powstrzymanie się od posiłków min. 3 godziny, gdyż w zakres badania wchodzi również badanie poziomu glukozy przy pomocy glukometru ( niebolesne nakłucie opuszki palca), możliwe jest również przyniesienie wyniku pomiaru wykonanego w laboratorium analitycznym (wynik badania glukozy na czczo nie starszy niż 3 miesiące). Osoby po 55 roku życia powinny mieć również ze sobą aktualne badanie EKG. Jeśli kierowca używa okularów lub szkieł kontaktowych wskazane jest również posiadanie zaświadczenia od okulisty. Wydaje zaświadczenia umożliwiające jazdę również w szkłach kontaktowych.